Certificeringer

Vores certificeringer er kundernes sikkerhed for ekstern dokumentation og opfølgning. For os er det en blåstempling af arbejdsmetoder og en måde, hvorpå vi hele tiden kan forbedre os. Samtidig giver det os også en række redskaber til at håndtere og sørge for et godt og sikkert arbejdsmiljø for vores egne medarbejdere.

viskestykke skib

Verdensmålscertificering

Som ansvarlig aktør i erhvervslivet vil vi være medskaber af den forandring, verden kalder på. Derfor arbejder vi målrettet med FN’s verdensmål, og det er verdensmålscertificeringen et bevis på.

Med certificeringen sikrer vi, at Textilias strategiske mål og ambitioner for de udvalgte verdensmål bliver omsat til konkrete handlinger og bidrager til bæredygtige forandringer til gavn for mennesker og miljøet.

Vores verdensmål er udvalgt på baggrund af grundig analyse af, der har tydeliggjort, hvorigennem vi kan skabe den størst mulige og mest positive effekt for mennesker, klima og samfund.

Læs mere

Arbejdsmiljø

Et godt og trygt arbejdsmiljø er helt centralt for arbejdet på vaskerierne. Det sikrer en arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de gode medarbejdere, der er forudsætningen for at nå vores mål.

Vi arbejder løbende med at forbedre arbejdsmiljøet på vaskerierne med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingerne (APV), som sikkerhedsudvalgene på alle vaskerierne udfører hvert 3. år. Vurderingerne bruger vi som grundlag, når vi sætter nye mål og udarbejder handlingsplaner for forbedring af arbejdsmiljøet. Det kan f.eks. være i forhold til arbejdsstillinger, indeklima, ensidigt gentaget arbejde, håndtering af kemiske stoffer, psykisk arbejdsmiljø og støj.

 

Vores afdelinger er certificeret i henhold til:
ISO 45001 (arbejdsmiljø)

Miljøledelse

Som ansvarlig virksomhed vil vi beskytte miljøet og de naturlige ressourcer, der omgiver os, så der også er rent drikkevand og et godt miljø til vores efterkommere.

Derfor har vi valgt at indføre miljøledelse ifølge den internationale standard ISO 14001 på alle vores vaskerier. Gennem miljøledelsessystemet arbejder vi løbende med at styre og formindske vaskeriernes påvirkninger af miljøet samt at foretage forbedringer af vores processer.

For at styrke vores miljøfokus er 14 af vores vaskerier Svanemærket. Det betyder, at vaskerierne er blandt de mindst miljøbelastende i landet.

 

Vores afdelinger er certificeret i henhold til:
ISO 14001 (miljøledelsessystem)

Øvrige certificeringer

(afhængig af forretningssegment)

ISO 22000

Ledelsessystem for fødevaresikkerhed

ISO 9001

Kvalitetsledelsessystem

DS 2450 / 2451-8

Hygiejne

Svanemærket

Miljøbelastning