Om Textilia

Textilia blev etableret i 1958 og gennem branchespecifikke vaske- og lejeløsninger, sikrer vi dig skræddersyede og skalerbare tekstil- og serviceløsninger.

viskestykke skib

Professionel og specialiseret tekstil- og vaskeservice til alle brancher siden 1958

Gennem fem markedsspecialiserede divisioner tilbyder vi branchespecifikke vaske- og lejeløsninger, der gør din hverdag nemmere.

Vi bestræber os på at give vores kunder de bedste løsninger på markedet gennem grundig dialog, nem onboarding, sikker service og løbende justeringer efter behov.

Vores historie

Textilia blev startet af K.P. Thorgaard i 1958 under navnet Lunds Kitteldepot.

Virksomhedens første lokaler var i kælderen under privatboligen på Hvidovrevej vest for København. I 1961 købte Thorgaard Kivi Kitler (i dag Kivi Tex), og virksomheden flyttede til 1. salen af Hellerup Dampvaskeri A/S på Rygaards Allé. Efter opkøb i 1970 kom virksomheden til at hedde De Forenede Dampvaskerier – senere hen forkortet til DFD.

Textilia er siden starten af 1980’erne ekspanderet kraftigt og har løbende tilpasset den interne struktur til den aktuelle markedssituation – senest med en opdeling i fem markedsspecialiserede divisioner, der sikrer en fortsat kundevendt udvikling af virksomheden.

Siden 2017 har virksomheden overtaget en række svenske vaskerier, og per juni 2023 blev koncernen samlet under det fælles navn Textilia, der går på tværs af Danmark og Sverige. Koncernen omfatter i dag ca. 40 lokationer i Skandinavien med 2600 fuldtidsansatte og en samlet omsætning på 2,3 mia. danske kroner.

Kivi Tex er stadig ejet af familien Thorgaard og er i dag moderselskab for Textilia.

Textilia organisationsdiagram

Fem markedsspecialiserede divisioner

Textilia er opdelt i fem markedsspecialiserede divisioner med fokus på et bestemt brancheområde.

Hver division har fokus på at udvikle konkurrencedygtige totalløsninger og yde optimal service til deres respektive brancher. Det betyder, at vi kan være kundernes professionelle sparringspartner og give dem kompetent rådgivning om, hvilke løsninger, der skaber størst værdi for deres forretning. ​

De fem markedsspecialiserede divisioner:

  • Industri
  • HoReCa
  • Cleaning, food & cleanroom
  • RECA
  • Velfærd & sundhed

Gensidig respekt

Textilia har en flad ledelsesstruktur, som giver den enkelte medarbejder en høj grad af frihed under ansvar. Ledelsesfilosofien tager udgangspunkt i en holdning om, at beslutninger skal træffes så langt ude i organisationen som muligt og træffes af dem, der har med det konkrete område at gøre. Ved at vise tillid og uddelegere ansvar til vores medarbejdere, opnår vi en højere grad af medarbejdertilfredshed og loyalitet.

Gensidig respekt er en af byggestenene i Textilia. Det er med respekt for hinanden, at vi vokser som mennesker og som virksomhed. Gennem samarbejde og engagement udfordrer vi hinanden og udvikler os.