Privatlivspolitik

Textilia Group A/S
Kongebakken 1
2765 Smørum
Telefon: 70101668
E-mail: info@textilia.dk

I følgende persondatapolitik kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi opbevarer og passer på de oplysninger, vi modtager samt hvilke rettigheder, de personer oplysningerne vedrører har.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os og din aktivitet hos Textilia. Indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata sker derfor i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Vi har opdelt vores politikker efter emner, så du hurtigt kan finde frem til formålet med behandlingen.

Ved brug af vores hjemmeside

 • Formål: Optimering af hjemmesiden samt indsamling af viden/statistik om brug af vores ydelser.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Via Textilias hjemmeside indsamler vi oplysninger om: IP-adresse, browsertype, søgetermer, netværkslokation, tilmeldinger til nyhedsbrev og udfyldte kontaktformularer (navne, e-mailadresser, telefonnummer, interesser og fysiske adresser).
 • Databeskyttelsesloven danner retsgrundlag for vores behandling af personoplysninger. Grundlaget findes i følgende artikel:
  • 6, stk. 1, litra a, b, c og f.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Personoplysninger opbevares enten indtil ønskede serviceses (nyhedsbrev) frameldes eller formålet med behandlingen er ophørt

Ved brug af sociale medier

Textilia er aktiv på flere forskellige sociale medier; LinkedIn, Facebook og Instagram. Når du er aktiv og interagerer med Textilia på et af disse medier, gør du oplysninger tilgængelige for Textilia og det anvendte sociale medie.

 • Formål: Optimering af løsninger samt indsamling af viden/statistik om vores brugere, der kan bidrage til en mere målrettet branding og markedsføring.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Ved interaktion på vores sociale medier indsamler vi oplysninger om din adfærd (”synes godt om”, kommentarer, delinger mv.). Derudover behandles almindelige oplysninger i form af identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger mv.
 • Databeskyttelsesloven danner retsgrundlag for vores behandling af personoplysninger. Grundlaget findes i følgende artikel:
  • 6, stk. 1, litra a, b, c og f.
  • Ved brug af Facebook gør Facebook selv brug af de oplysninger, der indsamles via Textilia. Du kan læse mere om fælles dataansvar med Facebook her.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  Personoplysninger opbevares enten indtil et opslag, en kommentar, deling eller reaktion slettes eller indtil, du sletter din tilkendegivelse om, at du ”synes godt om” eller følger Textilia.

Ved tilmelding til nyhedsbrev
Textilia udsender nyhedsbreve flere gange om året. Indholdet er aktuelle informationer og nyheder samt nyttig viden om vores løsninger inden for alle de brancher, vi opererer i.

 • Formål: Optimering af markedsføringsmæssige tiltag, bl.a. i form af en mere relevant og målrettet kommunikation.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • For at kunne sende nyhedsbrevet indsamler vi informationer om e-mailadresser, navn, telefonnummer, kundeforhold og interesser.
  • For at modtage nyhedsbreve fra Textilia skal du give dit samtykke. Dette sker i forbindelse med tilmeldingen, når du bekræfter din e-mailadresse.
 • Databeskyttelsesloven danner retsgrundlag for vores behandling af personoplysninger. Grundlaget findes i følgende artikel:
  • 6, stk. 1, litra a
  • Ved tilmelding til Textilias nyhedsbrev videregives personoplysninger til Ubivox, der leverer den tekniske platform til vores nyhedsbrev. Databehandleren anvender kun oplysninger til udsendelse af nyhedsbreve.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Personoplysninger opbevares enten indtil ønskede serviceses frameldes eller formålet med behandlingen er ophørt.

Sådan passer vi på dine personoplysninger
Vi hverken sælger eller videregiver dine personoplysninger til tredjepart, og vi overfører ikke dine oplysninger til tredjelande.

Hos Textilia har vi vedtaget tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig offentliggørelse, uautoriseret videregivelse, ændring eller tab.
Dette betyder bl.a., at der er implementeret foranstaltninger f.eks. i form af adgangskontrol, adgangskoder, kryptering samt løbende backup af data.

Textilia har fastsat og uddannet medarbejdere i konkrete retningslinjer for, hvordan personoplysninger behandles korrekt.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du mulighed for at påkalde en række rettigheder, som vi til enhver tid skal imødekomme.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har altid ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Udover ovenstående har du ret til at protestere over behandlingen af dine personoplysninger, og du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen, kan du sende os en anmodning herom på følgende mail: info@textilia.dk