Textilia er blevet verdensmålscertificeret

I Textilia vil vi være medskaber af den bæredygtige forandring, verden kalder på. Derfor har verdensmålene længe været grundsten i vores forretningsmodel – grundsten, der med certificeringen nu kommer til at spille en endnu mere væsentlig rolle i både vores og kundernes hverdag.

Verden er under pres, og skal vi for alvor gøre en forskel, skal vi handle nu.

Derfor er verdensmålene i vores optik verdens vigtigste plan. En plan, der kan sætte retning for, hvordan vi i fællesskab og hver for sig skal imødekomme de store miljømæssige og menneskelige udfordringer frem mod 2030.

Men skal vi for alvor lykkes og skabe en mærkbar forandring, kræver det, at erhvervslivet går forrest i kampen for en mere bæredygtig fremtid og omsætter målene til konkrete handlinger.

Det gør vi i Textilia, og netop dét er certificeringen et bevis på.

En vigtig milepæl mod bæredygtig udvikling

Som et led i certificeringsprocessen har vi kortlagt alle FN’s 17 verdensmål med tilhørende 169 delmål og på baggrund heraf udvalgt de fem mål, hvorigennem vi kan gøre den største forskel for mennesker og miljøet.

For skal arbejdet med verdensmålene have en reel betydning, kræver det, at de er en integreret del kerneforretningen, og det bliver de for alvor med certificeringen.

Med certificeringen sikrer vi, at Textilias strategiske mål og ambitioner for de udvalgte verdensmål bliver omsat til konkrete handlinger:

“Verdensmålscertificeringen er et vigtigt skridt på vejen mod en mere bæredygtig fremtid, hvor forretning og bæredygtighed går hånd i hånd. Med certificeringen er FN’s verdensmål blevet en naturlig og endnu mere integreret del af vores måde at drive og tænke forretning på,” fortæller Mads Moseholm, CSR-ansvarlig i Textilia.

Udvalgte verdensmål

Verdensmål 6: Rent vand & sanitet

Vi vil reducere vores vandforbrug med 30% frem mod 2025.

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Vi vil reducere vores energiforbrug med 30% frem mod 2025.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

100% af vores medarbejdere skal have tilbudt kompetenceudvikling, mens den totale score på arbejdsglæde i DFD skal være på minimum 4 ud af 5.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi vil genanvende 100% af vores kunders kasserede tekstiler i 2025, og 100% af vores strategiske tekstilleverandører skal overholde vores Code of Conduct.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Vi vil indgå i relevante samarbejder med interessenter og kunder for at nå vores mål og ambitioner.

Sådan får certificeringen betydning for vores kunder

Certificeringen får ikke kun betydning for Textilia, men i høj grad også vores kunder. Vores arbejde med de udvalgte verdensmål vil nemlig også helt naturligt have en positiv effekt på kundernes bæredygtige rejse.

Med konceptet Textilia upcy tilbyder vi eksempelvis upcyclet arbejdsbeklædning, hvilket giver vores kunder mulighed for at forlænge levetiden på deres ellers aflagte tekstiler og dermed minimere behovet for at udvinde og producere nyt.

Samtidigt betyder optimeringen af vores vand- og energiforbrug samt vores arbejde med at skabe anstændige jobs, at kunderne får en leverandør, der tænker ansvarlighed hele vejen rundt, og som kan fremme bæredygtighed i deres leverandørkæde på både det miljømæssige og sociale plan.

Sammen gør vi en forskel

I Textilia arbejder vi ud fra, at ingen kan alt selv. Derfor tager en stor del af vores arbejde med verdensmålene afsæt i verdensmål 17, der omhandler partnerskaber for handling.

For det er gennem partnerskaber med kunder, leverandører og andre interessenter, at de helt store forandringer sker. Derfor er partnerskaberne dybt forankret i vores måde at drive forretning på.

Når det er sagt, spiller vores dedikerede medarbejdere også en helt afgørende rolle for arbejdet med verdensmålene. For havde det ikke været for dem, var verdensmålscertificeringen aldrig blevet en realitet. Det er nemlig i sidste ende vores dygtige og engagerede medarbejdere, som fører planerne ud i livet og omsætter dem til konkrete handlinger:

”Verdensmålscertificeringen har været en holdindsats, og medarbejdere på tværs af afdelinger er gået til opgaven med stort engagement. Med verdensmålscertificeringen har vi forpligtet os til at samarbejde om fælles mål for en mere bæredygtig udvikling til gavn for kunder og samarbejdspartnere,” siger Simon Hessing, procesingeniør i Textilia.

Læs mere om vores arbejde med verdensmålene og CSR her.

Få TEXTILIA-NYT direkte
i din indbakke

Textilia mappe