Ender jeres aflagte arbejdstøj på forbrændingsanlægget, eller giver I det nyt liv?

Inden for den næste årrække bliver det forbudt at afbrænde tekstiler, og mange industrivirksomheder ønsker i dag at finde mere bæredygtige løsninger på håndteringen af arbejdstøj og udtjente tekstiler.

Når ansatte stopper, er det ikke unormalt, at de efterlader sig arbejdstøj, der egentlig ikke fejler noget. Men hvad stiller I som virksomhed op med det, og hvad gør I, hvis der opstår slitagehuller i medarbejdernes tøj? Måske samler det støv på lageret eller bliver sendt til afbrænding.

På sigt kommer en ny EU-lov til at forbyde afbrænding af alle slags tekstiler – herunder også arbejdsbeklædning.

Derfor er det vigtigt at få styr på, hvordan jeres virksomhed skiller sig af med det aflagte arbejdstøj på en ansvarlig måde, og hvordan I i det hele taget håndterer tekstiler internt. Det har stor betydning for miljøet, levetiden og i sidste ende også økonomien.

Tiden er inde til at træffe et grønnere valg – og det kan faktisk give din virksomhed en økonomisk gevinst.

Her får du 3 tips til en mere bæredygtig håndtering af arbejdstøj:

1. Bæredygtighed handler om lang levetid

En korrekt vaskeproces giver arbejdstøj en længere holdbarhed – og dermed færre udskiftninger. Derfor er det først og fremmest vigtigt, at medarbejderen ikke selv tager tøjet med hjem og vasker i egen vaskemaskine sammen med husholdningens øvrige vasketøj. Det beskidte arbejdstøj kan indeholde farlige eller sundhedsskadelige stoffer, der både kan overføres til det øvrige vasketøj og ende i grundvandet. Derudover mister arbejdstøjet sine særlige egenskaber såsom refleksevne, hvis det ikke vaskes korrekt. Og det har betydning for, hvor lang holdbarhed det enkelte stykke tøj har.

Ved at vaske efter anvisningerne kan din virksomhed undgå hyppige udskiftninger. Og ved at vælge en vaskeriløsning, der sørger for unik og korrekt håndtering, viser erfaringer, at I kan forlænge beklædningens funktion og levetid med op til 30 procent.

 

2. Bedre logistik mindsker spild og bidrager til bæredygtighed

En korrekt vaskeproces er afgørende for bevaringen af arbejdstøjets kvalitet, men at holde styr på mængden og tilstanden af tøjet har også stor betydning for økonomien – og for jeres grønne aftryk. Det kan være en større udskrivning at indkøbe arbejdstøj til hver enkel medarbejder og et endnu større logistisk projekt at holde styr på både antal og stand af tøjet – sidstnævnte kan især være en omkostningstung opgave for små og mellemstore virksomheder.

Særligt for industrivirksomheder er, at de er underlagt særlige krav til arbejdstøjet, og det er derfor nødvendigt at føre kontrol med blandt andet reflekser, hvordan det skal vaskes, og hvordan det skal pakkes korrekt. Og netop dét kan man sikre ved at vælge en professionel vaskeløsning.

Ved at vælge en professionel vaskeriløsning som Textilia bliver arbejdstøj genbrugt, hvis en medarbejder stopper, og dermed undgår I som virksomhed en masse spild – både miljømæssigt og økonomisk.

 

3. Upcycling og downcycling

Uanset om I vasker arbejdsbeklædning selv eller har en aftale med et vaskeri, vil arbejdstøjet naturligvis ikke holde for evigt. Og det samme gør sig gældende for de beskyttende effekter og funktioner, som arbejdstøj til industrien oftest har. Ved at genbruge tøjet, hvad end det upcycles eller downcycles, er der bæredygtige alternativer til de pulsende forbrændingsanlæg. Her kan det gamle arbejdstøj få nye formål som for eksempel sædeovertræk, computertasker og muleposer til medarbejderne eller sågar lydisolering og bordplader.

Ved at genanvende eksisterende tekstiler til nye formål er I med til at spare på jordens ressourcer og bidrager dermed til den grønne dagsorden, hvor reduktion af CO2 er afgørende for klimaet.

Læs mere om Textilia upcy, som giver liv til kasserede tekstiler

Skal vi hjælpe jer videre?

Med en samarbejdspartner som Textilia sikrer I maksimal udnyttelse af medarbejdernes arbejdstøj og undgår dyre indkøb, overskudstøj fra tidligere ansatte samt tøj, der forsvinder. Samtidig er I garanteret korrekt håndtering undervejs, og når tøjet når sin udløbsdato.

Få TEXTILIA-NYT direkte
i din indbakke

Textilia mappe