Beskyt dine medarbejdere
med godkendt sikkerhedstøj

Få hjælp til at vælge sikkerhedsbeklædning
- og til at passe godt på det.

Vi passer på dit sikkerhedstøj

Gennem specialiserede vaskeprocesser optimerer vi levetiden på sikkerhedstøj.

Sikkerheden kan gå tabt i en vaskemaskine. Én forkert vask kan være nok til at ødelægge reflekser, fluorescerende og flammehæmmende materialer i det arbejdstøj, dine medarbejdere skal bruge i deres daglige arbejde. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan sikkerhedstøjet bliver vasket og behandlet. Hos Textilia ved vi, hvor vigtigt det er at bevare arbejdstøjets særlige egenskaber – vask efter vask. Vi tilbyder leje af sikkerhedsbeklædning i kombination med vores vaskeløsning. Vores specialudviklede vaskerecepter sikrer, at dine medarbejdere altid godt og sikkert klædt på.

En sikker løsning - dag efter dag

Hos Textilia er vi eksperter i at vælge det rigtige tøj til opgaven, og samtidig sørger vi for, at løsningen forbliver sikker:

  • Specielle vaskeprogrammer sikrer, at sikkerhedstøjet bevarer de særlige egenskaber.
  • Reflekstjek med faste intervaller kontrollerer om reflekserværdierne på arbejdstøjet overholder de godkendte grænseværdier i EN-standarderne.
  • Automatisk udskiftning af slidt og/eller defekt sikkerhedstøj(kun ved leje af tøj).
  • Tilpasninger sker i overensstemmelse med EN-standarder.

Vi kan levere sikkerhedstøj til følgende behov

EN ISO 20471 – Hi-Vis

Denne standard fastlægger krav til advarselstøj, der visuelt altid skal kunne signalere brugeren tilstedeværelse. Advarselstøj bliver opdelt i Klasse 1-3, hvor klasse 3 har den højeste synlighed uanset om det er lyst eller mørkt.

EN 11611 – Svejs

Denne standard omfatter certificeret beskyttelsestøj, som beskytter brugeren mod små sprøjt af smeltet metal og kortvarig kontakt med åben ild. Denne type beskyttelsestøj bliver opdelt i klasse 1-2, hvor klasse 2 - beskytter mod de farligste svejseteknikker og situationer, hvor der opstår mere sprøjt og strålevarme.

EN 11612 – Flammehæmmende

Denne standard omfatter certificeret beskyttelsestøj, som beskytter mod kortvarig kontakt med ild og varme, og bliver opdelt i kategori A-F. Beskyttelsesgraden af hver kategori bliver endvidere tildelt niveau 1-3, hvor niveau 3 er det højeste og mest beskyttende niveau.

EN 13034 - Kemikalier

Denne standard dækker certificeret beskyttelsestøj, som beskytter mod flydende kemikalier, men som ikke har en komplet beskyttelsesbarriere, hvis dette ikke vurderes nødvendigt. Dette beskyttelsestøj anbefales til situationer, hvor brugeren har god tid til at handle, hvis der kommer flydende kemikalier på tøjet.

EN 1149-5 – elektrostatisk elektricitet

For sikkerhedsbeklædning med denne certificering er der både i materialernes egenskaber og design taget højde for at beskytte mod dannelse af elektrostatisk elektricitet. Det minimerer risikoen for antændelse.

EN 61482-1-2 - elektriske lysbuer

Beklædning certificeret efter denne standard, har til formål at beskytte mod termiske farer ved elektriske lysbuer. Der inddeles bl.a. i to klasser, - klasse 1
(4 kA) og 2 (7 kA), hvor klasse 2 giver den bedste beskyttelse.

Specialbeklædning kræver specialbehandling

Fluorescerende og brandhæmmende arbejdstøj stiller store krav til vaskeprogrammet. Lad os om at sørge for korrekt vask og vedligeholdelse, så tøjet bevarer sine vigtige egenskaber. Husk også på at jævnlig vask af flammehæmmende/brandhæmmede arbejdstøj er helt essentielt. Hvis snavs og andet brændbart materiale får lov til at samle sig på tøjet, er dine medarbejdere mere udsatte over for gnister og ild.