Kerneværdierne i Textilia

Vi har 3 kerneværdier, som beskriver, hvordan vi arbejder og samarbejder med hinanden som kolleger, som leverandører til vores kunder og som repræsentanter for Textilia i andre sammenhænge. Kerneværdierne er dedikeret, nytænkende og forretningsfokus.

Kerneværdierne sikrer virksomhedens udvikling

Fokus på kerneværdierne hjælper os til at sikre, at vi driver en virksomhed, der er kendetegnet ved fremdrift, initiativ og forståelse for, hvad der er vigtigt for vores kunder. På den måde er værdierne med til at skabe og fastholde en stærk og unik position på et konkurrencepræget marked.

Dedikeret
Med dedikeret mener vi, at vi gennem samarbejde og engagement løser alle opgaver med konstruktiv energi og gensidig respekt.

Nytænkende
Med nytænkende mener vi, at vi inspirerer hinanden til altid at undersøge, om der er en bedre løsning.

Forretningsfokus
Med forretningsfokus mener vi, at vores løsninger og handlinger skal skabe værdi og være en god forretning for alle parter. ​

Kerneværdierne er
vores fælles ramme

Kerneværdierne er med til at fastholde en fælles identitet for alle Textilias medarbejdere.

De tre kerneværdier er den fælles referenceramme, som definerer vores grundlag for at træffe beslutninger i det daglige arbejde og på længere sigt.

Bliv kontaktet

Kerneværdierne er et fælles ansvar

Vores kunder skal opfatte os som en værdifuld og engageret samarbejdspartner, der forstår og interesserer sig for deres forretning. Derfor har alle medarbejdere hos Textilia ansvar for, at kerneværdierne efterleves i det daglige arbejde. Internt og eksternt. I både holdning og handling.