​Dit faste serviceteam

Effektiv service og personlig betjening fra dit serviceteam

”Servicecirklen” er vores unikke servicekoncept, der sikrer, at du altid bliver serviceret af et fast team, der kender dig og din virksomhed godt.

Dit serviceteam består af:

Din servicechauffør

Den samme servicechauffør henter og bringer alle dine leverancer til den aftalte tid.

 • Fast leveringstidspunkt
 • Den direkte kontakt til vaskeriet
 • Kendskab til leveringsforholdene
 • Opfanger ændrede forhold ved levering/afhentning

Din serviceassistent

Serviceassistenten koordinerer serviceteamets opgaver og er din daglige kontaktperson, som du altid kan ringe til.

 • Indgående viden om aftalen
 • Optimalt fokus
 • Lokalkendskab giver fleksibilitet ved ekstralevering
 • Bredt kendskab til tilsvarende løsninger
 • Internt bindeled for serviceteamet

Din pakkeriassistent

Kontrolperson i vaskeriet, som sikrer kvaliteten.

 • Følger kravene til indpakning
 • Kontrolperson i vaskeriet, som sikrer kvaliteten
 • Indgående kendskab til tekstilerne og beholdningerne
 • Sikrer korrekt levering – hver gang

Din servicekonsulent

Servicekonsulenten er din personlige sparringspartner, som følger samarbejdet og holder dig opdateret.

 • Overblik over/ansvarlig for hele aftalen
 • Rådgivning/vejledning ifm. tøjprøvning og opmåling ved opstart af beklædningsaftale
 • Altid til rådighed ved større ændringer
 • Løbende opfølgning efter behov og ønsker
 • Informerer om nyheder
 • Oplæring/undervisning af beklædningsansvarlig