Flexibel och elektronisk skåplösning

Texi-skåpen är en flexibel och elektronisk skåplösning, som ger personalen snabb tillgång till kläderna och säkerställer en snabb översikt över förbrukning och lager.

texi skab

Fördelar med TEXI

Företagets fördelar:

  • Mindre svinn av kläder genom spårbarhet.
  • Digital översikt och kontroll av klädbeståndet.
  • Optimalt klädbestånd.
  • Dokumentation av klädbyten.
  • Hög hygien.
  • Minimal administration.

Personalens fördelar:

  • 24 timmars tillgång för hämtning av kläder.
  • Användarvänlig hantering.
  • Befintliga ID-kort kan användas.
  • Har alltid rätt till nya kläder om smutsiga kläder har återlämnats korrekt.

Kontakta oss om du vill veta mer om dessa lösningar.

Snabb översikt över var kläderna finns

Med Texi-skåpen levereras kläderna ut på rekordtid. Alla anställda blir registrerade med sina ID-kort, som ger tillgång till skåpet och de kläder som vederbörande har rätt till. Skåpet fungerar med hjälp av ett chip i varje klädesplagg och en unik chipteknik, som är inbyggt i skåpen. TEXI-skåpet garanterar hög spårbarhet. På sikt är det möjligt att optimera och justera lagerhållningen efter verklig förbrukning.
Den flexibla TEXI-skåpslösningen kräver minimal administration och är lätt att placera även på trånga ställen tack vare den modulära sammansättningen.

Så funger det

Varje anställd får ett personligt chipkort, används för att låsa sig i skåpen. Du placerar chipkortet på chipläsaren under skärmen, varefter skåpet låses upp autimatiskt. Härifrån är det upp till individen vilka kläder som tas ut. När rätt mängd kläder har tagits ut stängs skåpdörren och skåpet låses automatiskt igen. Skåpet ser till at uppdatera inventeringen, som visas på skärmen, och skickar också den uppdaterade inventeringen till Mit DFD, där varje enskild anställds inventering kan ses.