Hvor stort er potentialet i din organisation?

Vi retter fokus på din grønne omstilling

Med udgangspunkt i klima, økonomi og arbejdsmiljø sætter vi fokus på den rolle og betydning, som tekstilløsninger, rengøring og vaskeriservice har for din organisation i den grønne omstilling.

Klima

- Dokumenteret CO2 reduktion (30 - 60%)
- Cirkulære løsninger/øget genanvendelse (100%)
- Minimering af vand- og kemiforbrug

(svanemærket proces, komparative Livscyklusanalyser, reducerede varestrømme/upcycling)

Økonomi

- Tidsbesparelse (20 %)
- Minimering af vand- og vareforbrug (80-90%)
- Styring og overblik

(øget effektivitet, reduceret forbrug, kontrol og overblik gennem chipstyring og online dataadgang)

Arbejdsmiljø

- Mindre fravær/bedre trivsel (35 % mindre fysisk belastning)
- Frigjort personaletid
- Større faglig stolthed

(outsoucing af sekundære opgaver, reduceret belastning/nedslidning, professionelle arbejdsredskaber, uddannelse og træning)

I en cirkulær økonomi genanvender vi tekstilerne og giver det nyt liv i en ny form

DFD Håndaftørring er udviklet med afsæt i en cirkulær forretningsmodel og fremstilles derfor af vores kunders kasserede tekstiler. På denne måde giver vi éngangsforbruget kamp til stregen og bidrager positivt til den grønne omstilling i jeres organisation.

Læs mere

I DFD har vi en ambition om at genanvende 100% af vores kunders tekstiler inden 2025

Med konceptet DFD upcy ønsker vi at gå forrest i den grønne omstilling ved at sætte fokus på genanvendeligheden i de tekstiler, vi må kassere, fordi dele af dem er for slidte eller udtjente til, at de kan efterleve vores kvalitetsstandarder.

Læs mere

Effektiv og bæredygtig rengøring

Viima rengøringssystem er baseret på en unik fiberteknologi, som sætter en ny standard for miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og hygiejne samt totaløkonomi i rengøringen.
Rengøringssystemet gør hygiejnisk rent kun med vand og ingen kemikalier, er effektivt og optimerer på jeres tid og økonomi og er skånsomt for jeres personale.

Læs mere

Grønbog

Grønbogen fra DFD er en inspirationsbog, som gennem interviews med forskellige regioner og kommuner giver indblik i, hvilke tanker der gøres i forhold til den grønne omstilling i den offentlig sektor, og hvor der med fordel kan laves ændringer for at opnå grønnere resultater.
Uanset fremgangsmåden er målet ens for alle: Regeringens 2030-klimamål. Det er ufravigelige mål, hvor alle offentlige instanser har en stor rolle foran sig. Grønbogen skal hjælpe med at komme et skridt videre mod målet.

Læs Grønbogen her
verdensmål 6, 7, 8, 12, 17